Het nieuws

Ingenieurs wil eenduidige toepassing bouwregelgeving

Afdrukken
PDF

In een brief aan de Tweede Kamer-commissie voor Binnenlandse Zaken hebben NLingenieurs, Bouwend Nederland en Aedes er op aangedrongen dat de aanbevelingen van de commissie-Dekker over versimpeling van de bouwregelgeving eindelijk worden uitgevoerd.

Zo willen NLingenieurs, Bouwend Nederland en Aedes dat er een einde wordt gemaakt aan de extra eisen die soms op lokaal niveau worden gesteld aan bedrijven. Hiermee wijken bijvoorbeeld gemeenten af van de voorwaarden in het Bouwbesluit. Het is volgens het Bouwbesluit niet toegestaan om dergelijke aanvullende eisen te stellen. 

De commissie Fundamentele Verkenning Bouw onder leiding van Sybilla Dekker heeft een aantal aanbevelingen opgesteld naar aanleiding van de complexe regelgeving waaraan het bouwen moet voldoen, hetgeen leidt tot aanzienlijke lasten voor burgers en bedrijven en tot stroperigheid in bouwprocessen.
De belangrijkste aanbevelingen van de commissie-Dekker betreffen:
- Gemeenten toetsen niet meer preventief aan de technische voorschriften
- Geen lokale 'kop' op landelijke regelgeving; werk aan eenduidigheid
- Stimuleer professionalsering van alle betrokkenen.


Nieuwsflits

Sinds de invoering van de WABO op 1 oktober 2010 is de regelgeving voor het aanvragen van bouwvergunningen, drastisch gewijzigd. De bouwvergunning is tegenwoordig ondergebracht in "de omgevingsvergunning". Ook zijn de mogelijkheden tot vergunningsvrij bouwen verruimd. Het is dus zaak om u goed te laten informeren, voordat u uw bouwplannen wil gaan verwezenlijken. Neem voor info contact met ons op.