Particulieren

Afdrukken
PDF

par·ti·cu·lier de; m,v -en iemand in zijn hoedanigheid van persoon, niet die van functionaris

Bovenstaande omschrijving geeft aan dat met particulieren, de “niet-zakelijke” markt wordt bedoeld. De “particulier markt” heeft voor ons bureau een bijzondere plaats . Met een zeer ruime ervaring in zowel de uitvoering, als in de voorbereiding van het zgn.”burgerwerk” weten wij als geen ander waar u, als klant, de meeste waarde aan hecht en kunnen wij feilloos inspelen op uw specifieke wensen.

Bouwtekeningen: een overzicht

Bouwkundige tekeningen zijn er in verschillende soorten en maten. Zo heb je bijvoorbeeld ontwerptekeningen, splitsingstekeningen, werktekeningen, vergunningstekeningen, indelingstekeningen, enzovoorts. U kunt zich voorstellen dat het ene type tekeningen veel meer tijd kost om te maken dan het andere type. Aan verschillende typen tekeningen zijn dus ook verschillende kosten verbonden. Om nu precies te bepalen welk type tekeningen u nodig heeft, hebben wij alvast een aantal zaken voor u op een rijtje gezet.

Tekeningen voor omgevingsvergunning

Voor de omgevingsvergunning heeft u bouwtekeningen nodig met schaal 1:100 (1cm op tekening is gelijk aan 100 cm in werkelijkheid) en vaak detailtekeningen met schaal 1:5 of 1:10. Deze tekeningen moeten de juiste technische informatie bevatten, zodat de gemeente uw bouwplannen kan beoordelen aan de regelgeving. In de tekeningen voor de omgevingsvergunning is het dus niet nodig om details aan te geven die geen invloed hebben op de (regel-)technische haalbaarheid van uw bouwplan. Zaken die in tekeningen voor uw omgevingsvergunning niet aangegeven hoeven te worden zijn bijvoorbeeld vaak: kleur en merk van de tegels in uw badkamer, het type lamp in uw woonkamer, de kleur van de binnenkant van uw kozijnen, het type vloerbedekking in uw slaapkamer, de exacte positie van uw stopcontacten of het merk van uw badkuip. Voor de omgevingsvergunning hoeven alleen de beeldbepalende detailtekeningen gemaakt te worden en dus niet alle technische detailtekeningen.

Tekeningen voor de aannemer

De aannemer wil in de meeste gevallen wel precies weten welke materialen, merken en kleuren hij toe moet passen. Tekeningen op basis waarvan de aannemer zijn prijs bepaalt moeten daarom veel uitgebreider zijn dan tekeningen voor de vergunningsaanvraag. De tekeningen voor de aannemer bevatten onderandere de volgende informatie: technische detailtekeningen, positie van stopcontacten (wandcontactdozen / WCD), positie van overige electrische aansluitingen, materiaalgebruik, exacte indeling badkamer, exacte indelingstekening van de keuken, wand- en vloerafwerkingen, enzovoorts. Deze tekeningen hebben vaak schaal 1:50.

Ontwerptekeningen

Wanneer u nog niet precies weet hoe u wilt verbouwen, dan kunt u voorafgaand aan de tekeningen voor de omgevingsvergunning ontwerptekeningen laten maken. Ontwerptekeningen bevatten nog geen technische informatie. Zo staat in ontwerptekeningen wel aangegeven waar bepaalde muren staan, maar de exacte wandopbouw is nog niet aangegeven. Uiteraard houdt de architect hier in zijn hoofd wel rekening mee, zodat er geen tekeningen gemaakt worden die later technisch niet haalbaar blijken te zijn.